Máy phun phân bón

Bình Xịt Oshima T – GX25 
Bình Xịt Oshima T – GX25 

6,100,000 VNĐ 6,400,000 VNĐ

Bình Xịt Oshima 768 CX
Bình Xịt Oshima 768 CX

2,000,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

Bình xạ phân Oshima T-3WF-3A-26
Bình xạ phân Oshima T-3WF-3A-26

4,000,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ

Bình Xịt Oshima 768X
Bình Xịt Oshima 768X

1,950,000 VNĐ 2,100,000 VNĐ

Bình xịt Oshima OS18
Bình xịt Oshima OS18

1,200,000 VNĐ 1,300,000 VNĐ

Bình xịt điện oshima OS 20-L8
Bình xịt điện oshima OS 20-L8

1,600,000 VNĐ 1,700,000 VNĐ

Bình xịt Oshima OS20
Bình xịt Oshima OS20

1,200,000 VNĐ 1,300,000 VNĐ

Máy rải phân bón Oshima T-3WF
Máy rải phân bón Oshima T-3WF

4,300,000 VNĐ 4,500,000 VNĐ

Máy bón đạm Oshima 3WF-SP
Máy bón đạm Oshima 3WF-SP

2,800,000 VNĐ 3,000,000 VNĐ

Bình xạ phân Oshima 3WF-3A-43
Bình xạ phân Oshima 3WF-3A-43

2,400,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ

Máy phun phân bón
Máy phun phân bón

2,800,000 VNĐ 3,000,000 VNĐ

Máy phun khử khuẩn
Máy phun khử khuẩn

2,000,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ