Máy phun khói

Bình xịt điện oshima OS 20-2CN
Bình xịt điện oshima OS 20-2CN

1,200,000 VNĐ 1,400,000 VNĐ

Bình xịt điện Oshima OS 20-L12
Bình xịt điện Oshima OS 20-L12

1,900,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ

Máy xịt thuốc sâu Oshima 768CX
Máy xịt thuốc sâu Oshima 768CX

1,950,000 VNĐ 2,100,000 VNĐ

Máy phun khử khuẩn
Máy phun khử khuẩn

2,000,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ