Dây chuyền làm tinh bột nghệ

Máy vắt tinh bột nghệ
Máy vắt tinh bột nghệ

6,300,000 VNĐ 7,300,000 VNĐ

Máy xay tinh bột nghệ
Máy xay tinh bột nghệ

6,300,000 VNĐ 7,300,000 VNĐ

Máy xay vắt nghệ liên hoàn
Máy xay vắt nghệ liên hoàn

6,300,000 VNĐ 7,300,000 VNĐ

Máy rửa nghệ
Máy rửa nghệ

58,000,000 VNĐ 62,000,000 VNĐ

Máy thái nghệ
Máy thái nghệ

12,800,000 VNĐ 13,500,000 VNĐ

Máy thái nghệ tươi
Máy thái nghệ tươi

13,500,000 VNĐ 14,500,000 VNĐ

Máy sấy tinh bột nghệ 32 khay
Máy sấy tinh bột nghệ 32 khay

68,000,000 VNĐ 71,000,000 VNĐ

Máy sấy bột nghệ 30 khay
Máy sấy bột nghệ 30 khay

69,000,000 VNĐ 71,000,000 VNĐ

Máy sấy nghệ
Máy sấy nghệ

6,500,000 VNĐ 7,000,000 VNĐ

Máy ép tinh bột nghệ
Máy ép tinh bột nghệ

6,500,000 VNĐ 7,000,000 VNĐ

Máy làm tinh bột nghệ
Máy làm tinh bột nghệ

6,500,000 VNĐ 7,000,000 VNĐ